Gida

Ikasturterako Azterketen eta Lanen Egutegia

Calendario de exámenes y trabajos

Ikusi nahi duzun ikasgela aukeratu / Seleccionar el curso

Nahi izan ezkero azterketa edo lana bakoitzaren gaineko xehetasunak ikus daitezke.

Se pueden ver los detalles de cada examen o trabajo